Om oss

Kvinnojouren Kullan

 

Kvinnojouren Kullan i Falun/Säter är en ideell förening som verkar utifrån en partipolitisk-, religiös- och etnisk obundenhet. Vi utgår från målet att ge stöd och hjälp till kvinnor och deras barn som utsätts eller har utsatts för någon form av våld eller förtryck. Vi strävar efter att stödja och upplysa om valmöjligheter och rättigheter tills dess att rätt professionell hjälp erbjudits.

 

Stöd ossPlacerande kommun?
Ett jämställt samhälle

fritt från våld

 Vår vision och mission är att skapa ett jämställt samhälle fritt från våld där alla människor har ett lika högt värde, lika rättigheter, där alla kan leva i värdighet och frihet. Kvinnojouren Kullan ser alla olika livsstilar som en självklarhet och bejakar en kulturell mångfald. 

Vår värdegrund är kopplad till FN dokument som:

 • Kvinnokonventionen
 • Barnkonventionen
 • Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor
 • Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Vi är anslutna till förbundet Unizon: 

 

Vad vi gör

Vad Gör vi?

Vi erbjuder utsatta kvinnor & anhöriga stöd via olika kontaktmöjligheterDå vi är en ideell förening med mindre resurser är vår tillgänglighet ibland begränsad. Vi svarar alltid så snart vi har möjlighet. Vi är ingen myndighet men vid placeringar arbetar vi under SoL och socialstyrelsens bestämmelser. Vi för inga journaler och har tystnadsplikt.

Vi erbjuder praktisk hjälp vid exempelvis:

 • kontakt med polis
 • advokat
 • socialtjänst
 • sjukvård
 • brottsofferjour
 • behov av tillfälligt stödboende för utsatta kvinnor, barn & djur.

Kvinnojouren Kullan ingår i olika samverkansgrupper med myndigheter och föreningar gällande våld i nära relationer. Vi samtalar och informerar även om ämnet på skolor, mässor,  i media etc. På grund av säkerhetsskäl är vi som arbetar och verkar inom Kvinnojouren Kullan anonyma i media.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vid akuta situationer har vi ett tillfälligt stödboende för utsatta kvinnor och barn upp till 18 år. Vårt boende ska vara en frizon med ett skyddspaket som ska bidra till att de boende känner trygghet hos oss. Hit kan kvinnorna även ta med sina husdjur. Passar det inte för stunden att ta med djuret i boendet hjälper vi till att hitta en tillfällig placering för djuret. Ingen ska behöva stanna kvar i ett dåligt förhållande av oro för sitt husdjur. Vi samverkar med föreningen VOOV och även bönder som kan hjälpa till med större djur. 

Socialtjänsten beslutar om placering enligt SoL och när kvinnor vistas vid vårt boende arbetar vi då under socialtjänstlagen. Vi upprättar en genomförandeplan tillsammans med kvinnan och hennes barn – utifrån individuella mål.

För barnen har vi en barnansvarig som tar tillvara på barnens rättigheter och behov. Hos oss finns ett stort barnperspektiv med målet att barnens vardag skall fortlöpa så smärtfritt som det går.  Om vistelsen hos oss exempelvis blir en längre period så hjälper vi att ordna med skolgång och andra aktiviteter. Vårt stora fokus är att alla ska känna sig trygga och trivas hos oss under vistelsen.

Vårt boende

Vi erbjuder boende för utsatta kvinnor med barn & djur

LOGOTYP

Vår Logga

Kvinnojouren Kullans logotyp är noggrant framtagen i samarbete med fantastiska FemkonstFör oss symboliserar logotypen med dalahästar och kurbits vårt underbara landskap Dalarna. Tillsammans med kvinnotecken, blommor och hjärtan är den både kärleksfull, inspirerande och upplyftande.

 • Dalarna
 • Kärlek
 • Upplyftande
 • Inspiration

Hör av dig!

Tveka inte att höra av dig till oss. Vi gör vårt bästa för att svara så snart som möjligt och du bestämmer själv vilket kontaktsätt du föredrar.

 

Telefon: 023 - 125 15
E-post: info@kullanskj.se
Facebook
Telefon  & Chatt: Mån - Fre:  10 - 15*

*Klicka på meddelande-ikonen längst ner till höger. Tänk på att inte skriva några känsliga uppgifter i chatten eller meddelande-funktionen.

Datahantering/GDPR

9 + 1 =

© Kvinnojouren Kullan 2018
Utvecklat av Falukod i samarbete med Femkonst

Org nr: 802461-0639
Bankgiro: 777-2247 
Swish: 123 319 21 68

Kontakt
023 - 125 15
info@kullanskj.se